Novosti

Pokrenut projekt "Što treba znati o Hitnoj medicinskoj službi"
14.01.2014. 15:14:27
Neobaviještenost velikog broja građanstva u Varaždinskoj županiji o radu Hitne medicinske službe je iskazala potrebu za izradom projekta koja povezuje: nositelja projekta – Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Varaždinske županije, partnera – Službu hitne medicine Varaždinske županije te Varaždinsku agenciju za marketing i promidžbu kao provoditelja projekta.  

Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Varaždinske županije zajedno sa Zavodom za Hitnu medicinu želi senzibiliziranje javnosti za djelatnosti hitne medicinske službe upravo s ovom kampanjom koja odgovara na pitanja: Sve što trebate znati o HMS; Kako pozvati HMS?; Što će vas pitati medicinski dispečer; Kako razgovarati s medicinskim dispečerom; Zašto je važno ovo znati?; Korisni savjeti!

Na području Varaždinske županije tvrtka Varaždinska agencija za marketing i promidžbu posjeduje nadstrešnice s prostorom za oglašavanje na autobusnim stajalištima što je idealna prilika za informiranje građana o planiranoj kampanji informiranja građanstva „Što treba znati o Hitnoj medicinskoj službi“. Promotivni plakati su postavljeni na oglasnim prostorima nadstrešnica, a koje su postavljene na svim najvažnijim punktovima Varaždinske županije.

Kako bi se senzibilizirala javnost te povisila razina educiranosti stanovnika Varaždinske županije o radu Hitne medicinske službe, Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb Varaždinske županije u suradnji sa županijskim Zavodom za hitnu medicinu i Varaždinskom agencijom za marketing i promidžbu krenuli su početkom godine s kampanjom „Što treba znati o Hitnoj medicinskoj službi“.

S osnova programa Zdrava županija, nositelji projekta Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije i Varaždinska agencija za marketing i promidžbu d.o.o. ovim će projektom vrijednosti preko 56 tisuća kuna uspostaviti temelj za upoznavanje javnosti o važnosti posjedovanja određenih znanja kojima će se doprinijeti  kvalitetnijem radu hitne medicinske službe.

Tijekom 3 mjeseca na 60 vrlo frekventnih lokacija na području Varaždinske županije postavljeni su plakati koji daju odgovor na pitanja Kako pozvati Hitnu medicinsku službu?, Što će vas pitati medicinski dispečer?, Kako razgovarati s medicinskim dispečerom?, Zašto je važno ovo znati?, ali i savjete korisne u danim situacijama.

- Ovaj projekt od javnog je interesa i važan je za Varaždinsku županiju jer po procjenama ljudi iz Zavoda za hitnu medicinu naši sugrađani nemaju dovoljno saznanja o tome kako zapravo funkcionira hitna medicinska služba i zato smo u suradnji sa stručnjacima iz Zavoda za hitnu medicinu na ovaj način ih odlučili educirati, ističe zamjenik župana Alen Kišić te dodaje kako prema statistikama postotak od 97% od svih dolazaka u prostore Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije nisu hitna stanja koja direktno ugrožavaju život. - To naravno ne znači da tim ljudima nije trebala biti pružena zdravstvena zaštita već je trebala biti dostupna na druge načine, primjerice telefonskim putem na broj 194 ili 112, u posebnom dežurstvu, a o čemu su dane upute i na vizualima (plakatima) ove akcije koju smo pokrenuli. Ovakav veliki broj dolazaka utječe na organizaciju i funkcionalnost, jer hitna medicinska služba zbrinjava stanja koja neposredno ugrožavaju ljudski život i teško narušavaju zdravlje, i ti događaji imaju prioritetno postupanje hitne medicinske službe.

Osim postavljanja i oglašavanja na autobusnim stajalištima, velik broj plakata će se tijekom ove godine uputiti i svim gradovima i općinama, osnovnim i srednjim školama, zdravstvenim ustanovama i ordinacijama, Područnoj službi HZZO-a i državnim institucijama kako bi informirali javnost. 

Također, kao dodatak ovoj akciji Zavod za hitnu medicinsku medicinu organizirat će u školama koje iskažu interes predavanja kako bi se od osnovnoškolskog doba educiralo što je moguće veći broj djece o tome što je i kako funkcionira hitna medicinska služba. Akciju je podržao i Hrvatski zavod za hitnu medicinu koji je i autor svih poruka koje se nalaze na plakatima.<< Natrag