Novosti

TRIBINA „SREDIŠNJA JAVNA NABAVA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE“
29.10.2012. 11:31:12
Dana 25.10.2012. u Skupštinskoj dvorani Varaždinske županije, Franjevački trg 7 u Varaždinu održana je tribina pod nazivom "Središnja javna nabava u jedinicama lokalne samouprave" s početkom u 9 sati. Goste i sudionike tribine pozdravila je Štefica Španić, direktorica Varaždinske agencije za marketing i promidžbu d.o.o.  iz Varaždina koja je organizator tribine.  Na tribini su predavale Lidija Gredičak i Tatjana Kreč, ovlaštene trenerice u sustavu javne nabave, a gost tribine bio je g. Dario Janković,  predstojnik Državnog ureda za središnju javnu nabavu iz Zagreba. Tribini je nazočio i g. Mario Habek, saborski zastupnik, mr.sc. Blanka Glavica-Ječmenica, zamjenica župana, mr.sc. Vjeran Radelić, zamjenik gradonačelnika, Dubravka Biberdžić, predsjednica Županijske skupštine Varaždinske županije, g. Josip Hehet, predsjednik Gradskog vijeća Grada Varaždina te predstavnici jedinica lokalne samouprave i tvrtki s područja Varaždinske županije i šire.

Centralizirana javna nabava tradicionalno se smatra instrumentom smanjenje javne potrošnje. U novije vrijeme, osobito nakon 2008., godine globalnih financijskih previranja, sve je veći interes za javnom nabavom u svrhu konkurentne strukture tržišta, održivog razvoja, inovacije i sl. 

Objedinjavanjem javne nabave država ili lokalna samouprava želi upravljati rizicima i troškovima vezanim za trošenje novca poreznih obveznika.  Uvođenjem standardizacije, tipizacije i katalogizacije u javnu nabavu roba i usluga, većina  problema biti će izbjegnuta. Objedinjavanje javne nabave ima za posljedicu strogo poštivanje osnovnih načela sustava javne nabave: transparentnost, nediskriminacija, tržišno natjecanje, jednakost u postupanju, te postizanje najbolje vrijednosti za uloženi novac. 

Zakon o javnoj nabavi propisuje  da je Središnje tijelo za javnu nabavu  naručitelj koji za druge naručitelje (korisnike) sklapa ugovore ili okvirne sporazume za robu, radove ili usluge. Naime radi provedbe zajedničke nabave, više naručitelja mogu ovlastiti jednog od njih ili trećeg naručitelja. U tom slučaju ovlašteni naručitelj koji provodi postupak javne nabave smatra se središnjim tijelom za javnu nabavu (na primjer na nivou županije).

Za pretpostaviti je, da će korištenje stručno sastavljene dokumentacije za nadmetanje za sve vrste postupaka javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, podignuti kvalitetu provođenje postupaka na višu razinu. Stručnost i kvaliteta otklonit će nedoumice u pristupu i odabiru postupaka kod obveznika Zakona o javnoj nabavi. Postupci će trajati kraće, dokumentacija će biti jasna i bez nedostataka. Ponuditelji će ovladati vještinom izrade ponuda za sve vrste postupaka. Ovako opisana središnja javna nabava znatno će suziti prostor korupciji na svim razinama. 

Nabavama velikih vrijednosti otvorenim postupkom, otvorit će  prednost zajedničke ponude  malim i srednjim i poduzetnicima. Doći će do razvoja (buđenja) specijaliziranih tržišta koja će posredno utjecati na otvaranje proizvodnih radnih mjesta te razvoj gospodarstva u cjelini. Tvrtke koje ne proizvode već se samo bave trgovinom više neće biti u tržišno povlaštenom položaju. Mali i srednji poduzetnici kroz zajedničke ponude biti će u mogućnosti nadmetati se samo za određene  „grupe“ u nadmetanjima te će cijenom biti konkurentniji od velikih tržišnih giganata. Dogodit će se veliko tržišno preslagivanje koje će utjecati na kvalitetu i cijenu roba i usluga.   Navedena procjena se odnosi na srednjoročno razdoblje od minimum 3 godine. 

Elektronički oglasnik osim transparentnosti (nadmetanja, sklopljeni ugovori) posredno će povećati i razinu informatičkog znanja svih zainteresiranih.  

Edukacija ima središnju ulogu u opisanom procesu. Neprestano prenošenje iskustva, znanja i vještine u javnoj nabavi među obveznicima Zakona i među ponuditeljima potaknuti će i razvoj  poslovne etike u sustavu javne nabave. Organiziranjem radionica, okruglih stolova i konferencija te malih radionica za ciljane grupe s ciljanim temama, a koji bi se održavale po regijama, županijama, malim sredinama i sl. moguće je ostvariti čvrstu i neraskidivu mrežu  prenošenja znanja među svima koji se posredno i neposredno bave javnom nabavom, a ova današnja tribina prvi je korak u opisanom procesu edukacije.

<< Natrag