Novosti

Poziv na tribinu "Središnja javna nabava u jedinicama lokalne samouprave"
26.09.2012. 14:48:19
Varaždinska agencija za marketing i promidžbu d.o.o. Varaždin upućuje Vam POZIV na TRIBINU „SREDIŠNJA JAVNA NABAVA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE“ koja će se održati dana 25.10.2012. (četvrtak) u Skupštinskoj dvorani Varaždinske županije, Franjevački trg 7 u Varaždinu s početkom u 9:00 sati.

PROGRAM 

9:00 - 9:30 Otvaranje i uvod u tribinu Gost: Predstojnik Državnog središnjeg ureda za javnu nabavu 9:30 - 11:00 Presjek Zakona o javnoj nabavi Uvod u središnju javnu nabavu Značaj javne nabave za malo i srednje poduzetništvo 
11:00 - 11:30 Pauza za kavu 
11.30 - 13.00 Središnja javna nabava u jedinicama lokalne samouprave - praksa i problemi 
Profesionalizacija kadrova u području javne nabave Predavači: Lidija Gredičak, mag.oec. i Tatjana Kreč, mag.oec. ovlašteni treneri u sustavu javne nabave

Molimo Vas, svoj dolazak potvrdite najkasnije do 16.10.2012. Tatjani Kreč, trenerici u sustavu javne nabave mailom na adresu tatjana.krec@gmail.com ili na broj mob. 099 212 7433 ili na broj tel. 042/410-131. 

Molimo Vas da ispunite prijavni obrazac te ga pošaljite na broj fax-a 042/422-208. 

Kotizaciju za sudjelovanje na tribini u iznosu od 450,00 kn bez PDV-a odnosno 562,50 kn sa PDV-om molimo uplatiti na broj žr. 2489004-1131200701 otvorenog kod VABA Banke Varaždin s naznakom „Kotizacija-tribina Javna nabava“, u pozivu na broj molimo upisati „12-broj OIB-a“. Svakom polazniku tribine izdati de se potvrda o sudjelovanju na tribini. 

Veselimo se Vašem dolasku

<< Natrag